Projecten

Kleinschalig project om een basisschool in Kameroen te steunen

Wat doen wij?

Help en doneer hier !!!!

Stichting Afrikontact Promotions stelt een samenleving voor waarin de jeugd in Afrika de kans krijgt om naar school te gaan en daar hun toekomst te bouwen in plaats van de reis naar Europa als optie te zien.

Kinderen moeten in een veilige omgeving naar school kunnen gaan waar respect, interesse, solidariteit, binding en betrokkenheid aanwezig zijn.

De Stichting Afrikontact ondersteunt sinds 2018 de basisschool Ecole Privée Laïque Bilingue de Bonantonè, een wijk in Douala, de economische hoofdstad van Kameroen.

In 2018 waren er geen lesboeken, lazen de leerkrachten voor uit hun eigen boek of vanaf het schoolbord, het gebouw was vervallen en er konden slechts drie lokalen gebruikt worden.

De ontwikkeling die deze school sindsdien doormaakte, is voorzichtig positief en veelbelovend: er zijn nieuwe schoolbanken aangeschaft, de school heefteen nieuwe verflaag gekregen en er is een nieuw hek rondom de school geplaatst. In de toekomst hopen we er de beste school van het dorp van te maken.

Vanaf 2020 hopen we genoeg geld in te zamelen om de school te verbouwen en te moderniseren. Ook willen we bijdragen aan buitenschoolse activiteiten de professionalisering van het schoolteam.

Het schoolteam zet de financiële steun van onze stichting in voor:

  • Schoolgeld voor 40 kinderen;
  • Leermiddelen voor de kinderen (o.a. werkboeken rekenen en taal, schriften, pennen en potloden);
  • Wekelijks 1 voedzame maaltijd voor alle leerlingen;
  • Professionalisering team (onder andere computeronderwijs en wekelijkse intervisie);
  • Lesboeken voor de leerkrachten;
  • Inrichting van zes klaslokalen;
  • Renovatie van de veranda;
  • Opknappen gemeenschapsruimte in school;
  • Inrichting van schoolbibliotheek (met Engels- en Franstalige boeken);
  • Buitenschoolse activiteiten (sport, dans en cultuur).

 Wat hebben we nodig in 2020?

Komend jaar willen we het volgende realiseren.

Schoolkosten voor 40 kinderen (€ 150,- per kind per jaar) 6000
Boekenkosten voor 40 kinderen ( à € 40,- per kind en per jaar) € 1600 1600
Diversen (sport en cultuuractiviteiten + onvoorziene kosten (jaarlijkse kosten) 5000
Totaal kosten nodig per jaar 12,600
Verbouwing schoolgebouw (eenmalige uitgave) 7344

Wie zijn wij?

De Stichting Afrikontact Promotions is opgericht door Patrick Ngambi, voorzitter van de stichting. Patrick en medebestuurder Joseph Ngambi, de broer van Patrick, zijn geboren in Kameroen en gingen als kind zelf naar deze school. Het doet hen verdriet dat de school in verval is geraakt en dat kinderen niet naar school kunnen omdat hun ouders dat niet kunnen betalen.

Door de kleinschaligheid van het project gaat iedere gedoneerde euro naar de school. De stichting heeft geen overheadkosten.

Hoe kun je het project steunen?

Je kunt een bijdrage leveren door een eenmalige of periodieke donatie te doen. Je kunt bijvoorbeeld het jaarlijkse schoolgeld voor 1 kind doneren, of de schoolboeken voor 1 kind. Allebei mag natuurlijk ook.

Ieder bedrag is welkom. Je kunt je donatie kenbaar via Geef.nl. Als bijlage is bijgevoegd hoe je een deel van je donatie via belastingvoordeel terug kunt krijgen.

BELEIDSPLAN-STICHTING-AFRIKONTACT PROMOTIONS

Print Friendly, PDF & Email