Schoolprojecten

Verbetering basisschool in Kameroen

Stichting Afrikontact Promotions stelt een samenleving voor waarin de jeugd in Afrika de kans krijgt om naar school te gaan en daar een toekomst op te bouwen. Kinderen moeten in een veilige omgeving naar school kunnen gaan waar respect, interesse, solidariteit, binding en betrokkenheid aanwezig zijn. HELP MEE EN DONEER HIER !!!!

De Stichting Afrikontact Promotions ondersteunt sinds 2018 een basisschool in Kameroen met o.a. schoolgeld, leermiddelen en maaltijden. Ook aan de renovatie van het gebouw wordt bijgedragen. De bestuurders van de Stichting gingen vroeger zelf naar deze school en het doet hen verdriet dat de school in verval is geraakt en dat kinderen niet naar school kunnen omdat hun ouders dat niet kunnen betalen. Ze zijn dan ook extra gemotiveerd om er de beste school van het dorp van te maken.

Door de kleinschaligheid van het project gaat iedere gedoneerde euro naar de school. De stichting heeft geen overheadkosten.

Elk bedrag is welkom! Het schoolgeld per kind bedraagt € 150 per jaar. Boeken kosten € 40 per kind per jaar. In totaal gaat het om 40 kinderen. Verder is ieder jaar geld nodig voor buitenschoolse activiteiten. Verder is eenmalig in totaal € 7344 nodig voor het onderhoud van het schoolgebouw en de inrichting van zes klaslokalen.

Print Friendly, PDF & Email